Prepisoklad

Skutočne medzinárodná prípadová štúdia

Sme veľmi hrdí na individuálny prístup, avšak občas má podľa nás zmysel podeliť sa o riešenia vyvinuté pre iného klienta s ostatnými. Príkladom môže byť „prepisoklad“.

Keď budete nabudúce prednášať dôležitý prejav alebo zásadnú prezentáciu, môžete využiť pridanú hodnotu tejto komplexnej kombinácie služieb.

Unicom zaistí ozvučenie konferencie vo vašich priestoroch a zaznamená vašu prezentáciu. Vy dostanete kópiu tohto záznamu, ale my navyše pripravíme prepis v originálnom jazyku, odovzdáme ho našim talentovaným prekladateľom a tí vyhotovia presný prevod do akéhokoľvek iného jazyka pre zahraničné zastúpenie a manažérov vašej firmy, klientov či ostatných delegátov. Sme schopní zaistiť aj grafickú úpravu a väzbu výtlačku, ktorý môžete rozdávať zákazníkom, partnerom a spolupracovníkom po celom svete, čím zvýšite svoju prestíž.

Môžeme ísť ešte ďalej – sme schopní natočiť danú akciu na video, vytvoriť DVD na distribúciu a opatriť ho titulkami alebo dabingom v ktoromkoľvek jazyku. Ale ani to ešte nie je všetko. Videozáznam umiestnime na internet a vy môžete zákazníkov a záujemcov odkazovať na záznam celej akcie v ich jazyku.

Naše služby môžeme ušiť na mieru vašim potrebám – poďme sa o nich porozprávať.

Neváhajte a ihneď požiadajte o ďalšie informácie

Jazykový prešľap dňa

Podtitulok „Turn it loose“ (roztočte to) v reklame na americké pivo Coors v preklade do španielčiny znie „doprajte si hnačku“!