Akreditácie a partnerstvá

Francúzsko-česká obchodná komora

Držiteľ certifikátu ISO 9001