Unicom

Náš prístup je prostý. Naším cieľom je dodávať vždy najvyššiu kvalitu za dostupnú cenu pomocou postupov a technológií, ktoré zvyšujú efektivitu, minimalizujú plytvanie a zaisťujú nasmerovanie celého nášho úsilia na danú úlohu. Nie sme najlacnejší v meste, ale sme presvedčení, že štandard, ktorý dosahujeme, zaručí našim klientom maximálnu návratnosť investícií. Dlhodobo tak nakoniec vyjdeme lacnejšie a nami poskytovaná hodnota je vyššia.

Angažujeme sa

Sme náležite hrdí na svoju profesionalitu a vecný prístup, no zároveň sa snažíme dopĺňať ich súcitným prístupom k zvieratám, ako aj k humanitárnym a ekologickým problémom.

viac