O Unicome

Unicom je jednou z najdlhšie pôsobiacich pražských firiem špecializovaných na jazyky. Spoločnosť založila v roku 1995 Valerie Bernardová spoločne s úzkym okruhom prekladateľov, pri čom Unicom rýchlo vynikol ako prestížna firma v meste preplnenom samozvanými jazykovými odborníkmi.

Našu firmu sme vybudovali vďaka významným a prestížnym zákazníkom z radov obchodných spoločností, európskych inštitúcií, súdnych a vládnych kruhov. Zatiaľ čo konkurenti z trhu postupne odchádzali, vyzdvihli sme svoje prvenstvo získaním certifikátu ISO 9001.

Náš prístup je prostý. Naším cieľom je dodávať vždy najvyššiu kvalitu za dostupnú cenu pomocou postupov a technológií, ktoré zvyšujú efektivitu, minimalizujú plytvanie a zaisťujú nasmerovanie celého nášho úsilia na danú úlohu. Nie sme najlacnejší v meste, ale sme presvedčení, že štandard, ktorý dosahujeme, zaručí našim klientom maximálnu návratnosť investícií. Dlhodobo tak nakoniec vyjdeme lacnejšie a nami poskytovaná hodnota je vyššia.

Podľa nášho názoru závisí úspech v podnikaní v konečnom dôsledku od komunikácie a miera úspešnosti je priamo úmerná kvalite komunikácie. Pri dnešnej tvrdej konkurencii na trhu si žiadna firma nemôže dovoliť odvádzať inú než najlepšiu kvalitu. A pretože my ju poskytujeme, naši klienti uspejú.

Za Valériou dnes stojí tím špičkových jazykových odborníkov so zodpovedajúcou kvalifikáciou a rôznorodým zameraním, vďaka čomu môžeme našim zákazníkom poskytovať rady a podporu ohľadne všetkých aspektov jazyka v podnikaní. Tí sa zas môžu obrátiť na širokú skupinu odborníkov z rôznych odborov, ktorí okrem vlastného akademického a profesijného vzdelania absolvovali školenie Unicomu a prijali náš prístup k práci.

Postup práce v Unicome

Prečo pracovať pre Unicom

Veľmi si vážime kvalifikovaných a pracovitých ľudí. Ak máte pocit, že spĺňate naše požiadavky, ozvite sa nám. Životopis a motivačný list pošlite e-mailom na work@unicom-prague.cz

viac

Angažujeme sa

Sme náležite hrdí na svoju profesionalitu a vecný prístup, no zároveň sa snažíme dopĺňať ich súcitným prístupom k zvieratám, ako aj k humanitárnym a ekologickým problémom.

viac