Preklady

Siedmi z desiatich manažérov zahraničných spoločností považujú jazykové schopnosti za meradlo profesionality danej organizácie.

Prvá komunikácia medzi vašou organizáciou a potenciálnym novým zákazníkom sa pravdepodobne uskutoční písanou formou. Chyby môžu rozhodnúť o tom, či nadviažete spoluprácu alebo budete okamžite zavrhnutí. Môžu navždy uškodiť vašej dôveryhodnosti a vrátiť rokovanie o celé týždne či mesiace späť. To môže na súčasnom trhu rozhodovať o úspechu či neúspechu v podnikaní.

S našimi službami Premium môžete svojej písomnej komunikácii dôverovať

V Unicome kladieme pri spracovaní prekladov dôraz na presné vyjadrovanie, ktoré dodá vašim dokumentom v cieľovom jazyku patričnú vážnosť, urýchli proces odbytu a v konečnom dôsledku vám ušetrí peniaze.

So službami Unicom Basic Plus môžete rýchlo reagovať na aktuálne príležitosti a potreby

Rýchla odozva býva niekedy neoceniteľná a pre tieto prípady sme pripravení vyvinúť všetko potrebné úsilie s variantom služieb Basic Plus.

Služby Unicom Creative vám umožnia vyjadriť sa naplno

Unicom neznamená len mechanický preklad – sme jazykoví odborníci a často spolupracujeme s kreatívcami, ktorým pomáhame naplno využiť výrazové možnosti každého jazyka.

Jazykový prešľap dňa

Podtitulok „Turn it loose“ (roztočte to) v reklame na americké pivo Coors v preklade do španielčiny znie „doprajte si hnačku“!