Tlmočenie

Vzťah medzi vami a vaším tlmočníkom môže zaistiť, či znemožniť odbyt, rozhodnúť o tom, či nápad uspeje alebo sa naň zabudne, a dokonca môže rozhodnúť aj o prežití celej organizácie. Z pohľadu Unicomu je preto základom spolupráce pri tlmočení nadviazanie správneho partnerstva.

Partnerstvo

Každý z našich tlmočníkov nielen ovláda váš materský jazyk a jazyk, na ktorý sa špecializuje, ale navyše je inteligentný, vzdelaný a má prehľad o podnikateľskej reči. Preto je pripravený s vami spolupracovať tak, aby ste vždy mali úplne pod kontrolou ako konverzáciu, tak prezentáciu a mohli svoje nápady prednášať so zápalom a presvedčením. Musíte si padnúť do oka. Váš tlmočník musí byť schopný inštinktívne spoznať, čo je pre vás dôležité, udržať vás v dianí počas rokovaní a nestrácať zo zreteľa drobné nuancy a informácie, ktoré si vymieňajú ostatní účastníci rokovania. Preto venujeme čas tomu, aby sme sa uistili, že daný tlmočník bude pre vás tým pravým.

Cieľ

Prioritou tlmočníka spoločnosti Unicom je zaistiť, aby ste si svojím vystupovaním pri akcii získali rešpekt, a to začína dlho pred vlastnou akciou. Tlmočník zaistený Unicomom bude s vami spolupracovať na príprave ústnych vystúpení i technikách prezentácie a poskytne vám náhľad do kultúry ľudí, s ktorými rokujete.

Pre usporiadateľov konferencií

Ak ste usporiadateľom konferencií, môžeme vám zaistiť tlmočníkov pre viac jazykov súčasne, ďalej zariadenie a vybavenie, ktoré je potrebné na to, aby si delegáti z akcie odniesli presné informácie a najlepší možný dojem o vašej organizácii.

Sadzby

Naše sadzby vychádzajú z odpracovaných hodín a ešte skôr, ako sa do projektu pustíme, pripravíme s vami harmonogram a dohodneme sadzby.

Neváhajte a ihneď požiadajte o ďalšie informácie

Jazykový prešľap dňa

Podtitulok „Turn it loose“ (roztočte to) v reklame na americké pivo Coors v preklade do španielčiny znie „doprajte si hnačku“!