O Unicomu

Unicom je jednou z nejdéle působících pražských firem specializovaných na jazyky. Společnost založila v roce 1995 Valerie Bernardová společně s úzkým okruhem překladatelů, přičemž Unicom rychle vynikl jako prestižní firma ve městě přeplněném samozvanými jazykovými odborníky.

Naši firmu jsme vybudovali díky významným a prestižním zákazníkům z řad obchodních společností, evropských institucí, soudních a vládních kruhů. Zatímco konkurenti z trhu postupně odcházeli, vyzdvihli jsme své prvenství získáním certifikátu ISO 9001.

Náš přístup je prostý. Naším cílem je dodávat vždy nejvyšší kvalitu za dostupnou cenu pomocí postupů a technologií, které zvyšují efektivitu, minimalizují plýtvání a zajišťují nasměrování veškerého našeho úsilí na daný úkol. Nejsme nejlevnější ve městě, ale jsme přesvědčeni, že standard, kterého dosahujeme, našim klientům zaručí maximální návratnost investic. Dlouhodobě tak nakonec vyjdeme levněji a námi poskytovaná hodnota je vyšší.

Dle našeho názoru závisí úspěch v podnikání v konečném důsledku na komunikaci a míra úspěšnosti je přímo úměrná kvalitě komunikace. Při dnešní tvrdé konkurenci na trhu si žádná firma nemůže dovolit odvádět jinou než nejlepší kvalitu. A protože my ji poskytujeme, naši klienti uspějí.

Za Valerií dnes stojí tým špičkových jazykových odborníků s odpovídající kvalifikací a různorodým zaměřením, díky čemuž můžeme našim zákazníkům poskytovat rady a podporu ohledně veškerých aspektů jazyka v podnikání. Ti se zase mohou obrátit na širokou skupinu odborníků z různých oborů, kteří kromě vlastního akademického a profesního vzdělání absolvovali školení Unicomu a přijali náš přístup k práci.

Postup práce v Unicomu