Přepisoklad

Skutečně mezinárodní případová studie

Jsme velmi hrdí na individuální přístup, avšak občas má podle nás smysl podělit se o řešení vyvinuté pro jiného klienta s ostatními. Příkladem může být „přepisoklad“.

Až budete příště přednášet důležitý projev nebo zásadní prezentaci, můžete využít přidanou hodnotu této komplexní kombinace služeb.

Unicom zajistí ozvučení konference ve vašich prostorách a zaznamená vaši prezentaci. Vy obdržíte kopii tohoto záznamu, ale my navíc připravíme přepis v originálním jazyce, předáme jej našim talentovaným překladatelům a ti vyhotoví přesný převod do jakéhokoli jiného jazyka pro zahraniční zastoupení a manažery vaší firmy, klienty či ostatní delegáty. Jsme schopni zajistit i grafickou úpravu a vazbu výtisků, jež můžete rozdávat zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům po celém světě, a zvýšit tak svou prestiž.

Můžeme jít ještě dále – jsme schopni natočit danou akci na video, vytvořit DVD k distribuci a opatřit je titulky či dabingem v kterémkoli jazyce. Ale ani to ještě není vše. Videozáznam umístíme na internet a vy můžete zákazníky a zájemce odkazovat na záznam celé akce v jejich jazyce.

Naše služby můžeme vašim potřebám ušít na míru – pojďme si o nich promluvit.

Neváhejte a požádejte ihned o další informace