Unicom Basic Plus

Máte-li pevně daný termín dodání požadovaných materiálů, řešení Unicom Basic Plus je rychlé a přitom vám zajistí přesnost, jíž můžete důvěřovat.

Podobně jako u všech ostatních našich projektů vám bude přidělen projektový manažer Unicomu, který pro vaši zakázku určí nejlepšího překladatele a dohlédne na dodržení termínu při jedno- či dvoufázovém procesu, v závislosti na čase, který je k dispozici. Postup je následující:

  1. Nejprve nám doručíte svůj text, buď osobně, nebo elektronicky.
  2. Osobně nebo telefonicky se s projektovým manažerem Unicomu dohodnete na termínu a ceně (což bude následně potvrzeno formální cenovou nabídkou).
  3. Poté obdržíte výchozí překlad od projektového manažera – osobně, nebo elektronicky. Bude-li dost času, můžete nastínit, které body vyžadují větší pozornost, a domluvit se na parametrech.
  4. Nakonec obdržíte hotový text připravený k použití.

Neváhejte a požádejte ihned o další informace
Přepisoklad – komplexní řešení vašich jazykových potřeb